Muitines tarpininko atstovas

Kiekviena įmonė, planuojanti eksportuoti ar importuoti prekes ar produkciją ne iš Europos Sąjungos šalių susiduria su muitinės formalumų klausimu. Siekiant sklandžių tarptautinės prekybos procesų reikia išmanyti Muitinės teisės aktus ir reikalavimus, žinoti kur ir kokių dokumentų reikės. Dažniausiai įmonės šį darbą patiki muitinės tarpininko atstovui. Kas tai ir ką reikia žinoti apie šias paslaugas?

  • Kas yra muitinės tarpininko atstovas?

Muitinės tarpininko atstovas – tai įmonės, įtrauktos į muitinės tarpininkų sąrašą specialistas, pagal pasirašytą tarpininkavimo sutartį atstovaujantis užsakovą muitinės procedūrose ir kituose procesuose.

  • Kokius veiksmus gali atlikti muitinės tarpininko atstovas?

Muitinės tarpininko atstovas gali rengti muitinės deklaracijas, vidinio ir išorinio tranzito, krovinio  dokumentus, atstovauti klientui muitinėje. Muitinės tarpininkų atstovai gali vykdyti savo pareigas tiek sausumos muitinėse, tiek oro uoste, gabenant produkciją oro transportu. Naudojantis muitinės tarpininko atstovo paslaugomis prekių ar produkcijos eksportuotojui ar importuotojui nereikia rūpintis jokiomis su muitais susijusiomis procedūromis, visas jas atlieka paskirtas atstovas.

  • Kokią naudą suteikia muitinės tarpininko atstovo paslaugos?

Muitinės dokumentų rengimas ir procesų koordinavimas be abejo užima ne mažai laiko. Patikėjus šiuos rūpesčius atsakingam asmeniui, tas laikas sutaupomas. Taip pat kai kurių dokumentų, tokių kaip muitinės deklaracija, pildymas reikalauja specifinių žinių. Neteisingai užpildžius dokumentus jie gali būti atmesti, o dokumentų taisymas, papildomas siuntimas ir atsakymo laukimas savaime suprantama nėra maloni situacija. Tuo tarpu patyręs specialistas visuomet teisingai ir sklandžiai pateiks visus dokumentus ir su muitine susiję procesai bus įvykdyti sklandžiai.

  • Kokia muitinės tarpininko atstovo paslaugų kaina?

Kaina priklauso nuo keletos rodiklių. Viena iš svarbiausių aplinkybių, kiek ir kokios produkcijos ar prekių pateikiama muitinei. Taip pat kainai įtakos turi pildomų dokumentų kiekis, šalis, į kurią gabenama produkcija bei kiti rodikliai.