Tvarkinga buhalterinė apskaita leis išvengti daugelio bėdų

buhalterine apskaitaVerslo sąvoką daugelis supranta kaip absoliučią finansinę nepriklausomybę bei pinigų perteklių. Žinoma, gyvuojantys bei besiplečiantys verslai gali pasigirti tokiais finansiniais rezultatais, tačiau apart to, kad įmonė turi užsitarnauti savo vietą rinkoje sunkiu bei nuosekliu darbu, yra dar ir pašalinių veiksnių, kurie itin smarkiai lemią įmonės veiklą. Visi yra girdėję žodį mokesčiai, o kiekvienas verslas su jais susiduria kiekvieną dieną. Lietuvos Respublika pasitelkusi valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) kontroliuoja visus šalies teritorijoje įregistruotus verslus ir prižiūri, kad šie deramai mokėtų mokesčius. Vis tik, kai mokesčių yra tiek daug, o apskaičiavimo niuansų yra begalės, tik tvarkinga buhalterinė apskaita leis išvengti daugybės bėdų, kuriuos gali sukelti VMI už neteisingą mokesčių deklaravimą.

Buhalterinė apskaita ypatinga tuo, kad ją atlikti gali tik tam tinkamai pasiruošę specialistai. Tiksliau kalbant, norint apskaityti visus įmonės finansinius duomenis, būtina turėti finansinį aukštąjį išsilavinimą, kitu atveju tai yra neteisėta. Be to, vargu ar žmogus, neturintis jokio finansinio išsilavinimo galėtų prasiskinti kelią tarp mokestinės biurokratijos džiungles. Toks mėginimas, greičiausiai, pasibaigtu neteisingu mokesčių apskaitymų, kas reikštų jog VMI skirtų tam tikras nuobaudas įmonei, kurios apsunkintų sėkmingą jos vystymąsi. Stengiantis išvengti visų įmanomų nemalonumų iš VMI pusės, jums būtinos tik profesionalios buhalterinės paslaugos, kurias atlieka arba samdomas tinkamą išsilavinimą turintis buhalteris, arba apskaitos įmonė, kuri specializuojasi į įmonės finansų apskaitymą. Nesvarbu, kurį iš apskaitos būdų pasirinktumėte jūs, privalote žinoti, kad viską reikia daryti profesionaliai stengiantis išvengti įvairiausių konfliktų bei nesusipratimų su pačia valstybe.

Tenka pripažinti ir tai, kad yra dalis įmonių savininkų, turinčių tam tikrą finansinį išsilavinimą ir galinčių teisėtai tvarkyti įmonės apskaitą. Vis tik, pats verslas bei stengimasis pasiekti sėkmę sueikvoja daug laiko, todėl knaisiotis po įmonės finansus paprasčiausiai nėra laiko. Būtent todėl yra sakoma, kad nė viena įmonė negali apsieiti be buhalterinių paslaugų, kadangi arba savininkai neturi reikiamo išsilavinimo, arba tiesiog stokoja laiko. Tačiau su valstybe bei jos kontroliuojama VMI įstaiga reikia elgtis pagarbiai, tad tvarkinga buhalterinė apskaita – tai kelias į sėkmingesnį verslą bei geresnius santykius su pačia valstybe.

CRM — efektyvi verslo valdymo sistema

verslo valdymo sistemaViešojoje erdvėje ir spaudoje dažnai girdima trijų raidžių kombinacija CRM. Tačiau, tik retas kuris žino, ką šis trumpinys reiškia. Kas yra CRM ir, ką pravartu žinoti kiekvienam?

CRM arba Customer Relationship Management yra verslo valdymo sistema. Dar kitaip CRM galima apibūdinti kaip verslo strategiją, skirtą išlaikyti ryšius su klientais. CRM pralčiąja prasme, yra verslo valdymo sistema, padedanti valdyti ir puoselėti įmonės ryšius su esamais bei potencialiais klientais, taip užtikrinant maksimalią ir ilgalaikę kiekvieno kliento vertę. Siaurąja prasme ši verslo valdymo sistema yra programinė įranga, kurios dėka galima efektyviai organizuoti, automatizuoti ir pagreitinti verslo procesus. CRM apima tris pagrindines verslo sritis: pardavimus, rinkodarą ir aptarnavimą.

Pardavimai. Viena iš CRM valdomų sričių yra pardavimai. Šiuo atveju verslo valdymo sistema skirta pasiūlymų formulavimui, duomenų valdymui, kontaktinės informacijos valdymui ir kitoms, su pardavimais susijusioms, veikloms valdyti.

Rinkodara. Dar viena sritis, kurią valdyti ir koreguoti padeda CRM yra marketingas arba rinkodara. Čia CRM, kaip verslo valdymo sistema, pasitarnauja kaip įrankis tikslinės vartotojų grupės atrankai, naujų vartotojų pritraukimui bei efektyvios reklaminės kompanijos formavimui.

Aptarnavimas. Nuolatinei klientų rato plėtrai būtinas geras aptarnavimas. Tai ne tik tiesioginis kontaktas su klientu, bet ir techniniai jo aptarnavimo aspektai: ataskaitos, kainodara, sąskaitos faktūros bei kita.

CRM nauda verslui:

Verslo valdymo sistemos nauda įmonėms yra akivaizdi. Galima išskirti kelis pagrindinius aspektus, kuriais pasižymi įmonės, naudojančios CRM sistemą:

 • Lanksti darbo sistema;
 • Efektyvus darbo laiko planavimas;
 • Duomenų prieinamumas;
 • Efektyvi komunikacija tarp darbuotojų ir klientų;
 • Greitesnis sprendimų priėmimas;
 • Padidėję pardavimai.

ES fondai: kas tai ir kam jie skirti?

es fondaiEuropos Sąjunga jau daugiau nei dešimt metų džiugina Lietuvą savo parama. Nauji infrastruktūros projektai, žemės ūkio plėtra, miestų rekonstrukcijos — visa tai atliekama už ES finansuojamas lėšas. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, įsipareigojo, tačiau kartu gavo vieną stipriausių sąjungininkių ir pagalbininkių. Šiomis dienomis sunkiai įsivaizduojamas tvarus ir besivystantis Lietuvos ūkis be kasmetinių ES teikiamų finansinių išteklių. Tačiau, iš kur ES gauna tiek pinigų, kad galėtų finansuoti visas valstybes nares?

Įsikūrus ES pagrindinis jos tikslas buvo socialinė ir ekonominė sanglauda tarp valstybių narių. Laikui bėgant ir didėjant narių skaičiui buvo pastebėta, kad valstybės labai skiriasi. Išryškėjo regionų ekonominio išsivystymo, socialinės ir kultūrinės problemos. Todėl buvo sugalvota sukurti ES regioninę politiką, kuri būtų vienas pagrindinių instrumentų, kovoje su minėtomis problemomis. Taigi, taip bėgant metams susikūrė ES regioninė politika, siekianti sumažinti ES regionų struktūrinius skirtumus bei puoselėti subalansuotą plėtrą visoje ES, skatinant visiems vienodas galimybes Europos Sąjungoje.

Siekiant kuo tiksliau panaudoti visas lėšas buvo įkurti atskiri ES fondai: Europos socialinis fondas (ESF); Europos regioninės plėtros fondas (ERPF); Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas (EŽŪGOF) bei žuvininkystės orientavimo finansinių instrumentų fondas  (ŽOFI). ES narės finansinę paramą gaudavo ir iš atskiro Sanglaudos fondo.

Europos regioninės plėtros fondo lėšos skiriamos valstybių narių regionų plėtrai. Kitaip tariant, šio fondo tikslas yra teikti finansinę paramą atsilikusiems šalių regionams, taip skatinant jų plėtrą ir konkurencingumo skatinimą. ERPF veiksmų paskirtis – spręsti ekonomikos, aplinkos ir socialinius uždavinius, ypatingą dėmesį skirti centrinių ES regionų sujungimui su periferinėmis sritimis. Finansavimas skiriamas infrastruktūros plėtrai, energetikai, technologijų plėtrai, darbo vietų kūrimui, moksliniams tyrimams. Europos socialinis fondas savo lėšas skiria socialinių problemų mažinimui. Šis fondas finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas ir žuvininkystės orientavimo finansinių instrumentų fondas  didžiausią dėmesį yra sutelkęs į narių žemės ūkio plėtojimą. Didžiausias finansavimas skiriamas žuvininkystės, gyvulininkystės, augalininkystės projektams. Sanglaudos fondo lėšos skiriamos transportui ir aplinkos gerinimui. Šis fondas daug dėmesio skiria ekologijai.

Taigi, ES fondai yra tikslingi finansiniai instrumentai, kurių dėka mažėja atskirtis tarp centrinių ES narių regionų ir periferijų. Daugelis šalių sėkmingai naudojasi šia finansine parama. Lietuva yra viena iš jų.

UAB pirkimas – naujas reiškinys skubantiems pradėti verslą

imones pirkimasLietuvoje finansines paslaugas teikiančios įmonės į savo paslaugų portfolio įsirašė naują paslaugą – įmonės pirkimas. Egzistuojanti įmonė nuperkama iš ją likviduoti planuojančio asmens ir parduodama tam, kuris nori greitai įkurti naują įmonę. Kaip visa tai vyksta?

Jei norite parduoti savo įmonę

Jei turite įmonę, tačiau nebevykdote veiklos bei planuojate likviduoti savo verslą, turėtumėte žinoti, jog likvidavimo procesas nėra paprastas, jis kainuoja, atima laiko ir jėgų. Daug greitesnis ir paprastesnis būdas – parduoti veiklos nevykdančią įmonę. Daugelis finansinių institucijų, kurių pagrindinė veikla yra buhalterija, įmonių steigimas bei pirkimas-pardavimas, bus linkusios įsigyti įmonę jei ši atitiks minimalius keliamus reikalavimus. Įmonė perkama s tikslu jos duomenis panaudoti klientui, kuris nori nelaukiant pradėti savo verslą.

Įmonės pirkimo sąlygos:

 • Įmonė neturi turėti finansinių įsipareigojimų, skolų klientams, tiekėjams, partneriams, darbuotojams ar valstybinėms institucijoms – Sodrai, Mokesčių inspekcijai.
 • Įmonė turi būti veikianti daugiau nei vienerius metus
 • Turi būti tvarkinga buhalterija.

Jei įmonė atitinka pirmus du punktus, tačiau neatitinka trečio, jos buhalterija yra apleista, netvarkinga ir neužbaigta, tuomet viltis dar nėra prarasta. Paprastai už tokias įmones negausite pajamų, tačiau bent jau nereikės mokėti likvidavimo mokesčio. Šiek tiek investavus buhalterija sutvarkoma ir įmonė gali būti parduodama.

Neseniai įsteigtos įmonės, neturinčios veiklos istorijos šiuo atveju neturi jokios vertės. Kuo ilgesnė įmonės veiklos istorija, tuo ji yra patrauklesnė. Ypatingai didelė paklausa įmonių, esančių PVM mokėtojais, dirbančių statybos ar transporto srityje, turinčių su veikla susijusių licenzijų ir sertifikatų.

Jei norite nedelsiant pradėti verslą

Įmonės steigimas Lietuvoje ilgai netrunka, tačiau norintiems tampi PVM mokėtojais, gauti įvairius sertifikatus ir leidimus, startuoti kaip įmonei gali pavykti tik po kelių savaičių. Turint omeny, jog laikas-pinigai, toks scenarijus nėra labai tinkamas. Todėl norintys nedelsiant pradėti verslą, gali įsigyti įmonę jau turinčią PVM mokėtojo statusą, turinčią licenzijas ir vardą rinkoje. Tereikia išsirinkti įmonę (jei yra įmonių atitinkančių keliamus reikalavimus, pasirinkimas), pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ir faktiškai jau tą pačią dieną galite startuoti su savo verslu.

Kodėl buhalterijos apskaitą privalu palikti specialistams?

buhalterine apskaita

Kiekvienas geras verslininkas žino, kad siekiant darbus atlikti kokybiškai – juos reikia palikti savos srities specialistams. Taip, lietuviai nagingi žmonės ir labai dažnai su problemomis bei tam tikras darbais jie nori susitvarkyti patys, tačiau verta atkreipti dėmesį į tai, kad tik savo srities specialistas viską padarys tobulai. Buhalterinė apskaita – viena iš tų sričių, kuri reikalauja profesionalo. Nesvarbu, ar buhalterijos darbus reikia atlikti verslininkui, ar valstybinei įmonei – specialistas yra būtinas.

Kadangi šiais laikais suteikiamos labai patrauklios galimybės mokytis (ypač internetu), kai kurie verslininkai nusprendžia būtent taip ir tobulėti, o paskui patys vesti buhalteriją. Dažniausiai toks sprendimas būna pragaištingas, kadangi netinkamai tvarkant duomenis vėliau reikia samdyti specialistą ir investuoti daug pinigų bei laiko tvarkant jau dabar atliktas klaidas. Buhalterinė apskaita yra sudėtingas darbas, kurį gali atlikti tik būtent ties šiuo procesu susikoncentravęs asmuo.

 • Verslininkų darbas yra labai įtemptas, tad nieko keisto kad kartu su jais turi savo darbus optimaliu greičiau atlikti ir specialistai, kurie atsakingi už konkrečias sritis. Buhalterinė apskaita apima labai daug smulkmenų ir norint jas visas sutvarkyti – dirbti reikia labai greitai. Jeigu Jums dirbs profesionalas – greitis bus garantuotas.
 • Jeigu norite, kad viskas būtų kokybiškai – privalu darbus atlikti be klaidų ir tik praktika gali padėti tai padaryti. Žinoma, buhalteriai kaip ir kitų sričių profesionalai klysta, tačiau jie ir žino, kaip iškilusią problemą galima vėl sutvarkyti.
 • Buhalterija yra ta sritis, kuri reikalauja, kad asmuo nuolatos domėtųsi naujausiomis tendencijomis ir jas gebėtų praktiškai panaudoti savo atliekamuose darbuose. Natūralu, kad tokiu atveju reikia asmens, kuriam buhalterija yra kasdieninė duona ir ką noriai jis valgo dar pagardindamas žiniomis, kurias sužino ne tik internete, tačiau tuo pačiu ir vykdamas į konkrečias konferencijas.
 • Buhalteriai, kaip ir visi kiti matematikai, turi labai patogias sistemas, kurias lengvai perpranta net ir su šia sritimi nedirbantis asmuo. Taigi, prireikus konkrečios informacijos – ją atrasti galite labai greitai. Svarbiausia, kad visi dokumentai yra tvarkomi vieno asmens, kuris dirba nuoširdžiai ir atidavęs save visą. Tuomet nesklandumų tikrai nekils.
 • Informacijos daug – galva viena. Kaip ir medikai bei mokytojai turi pašaukimą dirbti savo srities specialistas, taip labai dažnai sakoma ir apie buhalterius, kurių darbas reikalauja atsidavimo.

Buhalterinė apskaita privalomai turi būti atliekama specialisto, kuris puikiai žino, kaip pasieti patį geriausią rezultatą. Rekomenduojame skirti kuo daugiau laiko paieškoms. Tuomet žinosite, kad pasirinktas asmuo Jums dirbs nuoširdžiai ir tikrai atsigavęs. O kai šiuo metu buhalterių pasirinkimas yra toks platus – paprasčiausiai lyginimas padės atrasti geriausią variantą.

Kokią investicinę sritį pasirinkti

investavimasPuikiai žinoma, kad investuotojai labai mėgsta nebrangias, mokestiniu atžvilgiu palankias, diversifikuotas, likvidžias ir paprastas investicijas. Tačiau nemaža dalis investuotojų suklumpa, kai pasirenka investicines sritis, kuriose neturi pakankamos kompetencijos ir kurios nepasižymi didžiąja dalimi minėtų aspektų. Be abejo, ne kiekviena investicinė sritis gali pasižymėti tobulomis savybėmis, tačiau svarbiausia, kad būtų pasirenkama tai, kas geriausiai suprantama ir kur turima daugiausiai patirties. Tokiu atveju investavimas tampa mažiau rizikingas, o sėkmės tikimybė padidėja dešimteriopai.

Žinoma, taip pat reikia suprasti, kad nėra vienos idealios investavimui pritaikytos srities. Kiekviena sritis yra labai skirtinga ir pasižymi skirtingomis savybėmis. Nepaisant to, kad į visas jas yra investuojamos piniginės lėšos, reikia atsižvelgti į labai skirtingus veiksnius, kurie turi įtakos galutiniam rezultatui.

Pavyzdžiui, jei ruošiatės savo turimas lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą, atminkite, kad tai yra pakankamai ilgalaikė investicija. Nemaža dalis žmonių, kurie savo pinigus sieja su NT rinka, įsigytą nekilnojamojo turto objektą nuomoja. Trumpiau tariant, tokiu atveju jie reguliariai gauna pasyvias pajamas, o tuomet, kai NT kainos rinkoje gerokai padidėja – parduoda. Tai labai sena investicinė sritis, tačiau jei norite greitesnės pridėtinės vertės, kurią sukurtų jūsų investicija, ši sritis tikrai nėra tinkama.

Pastaruoju atveju kur kas geriau pasirinkti kiek kitokio pobūdžio investicinę rinką, pvz., Forex. Turbūt daugelis jau ne vieną kartą girdėjote apie tarptautinę valiutų rinką, kurioje kasdien dalyvauja milijonai vartotojų, pirkdami ir parduodami įvairias užsienio šalių valiutas. Tai sritis, kurioje savo pelną padidinti galite pakankamai greitai – be abejo, jei priimate teisingus sprendimus ir skiriate tam pakankamai daug laiko bei pastangų.

Taigi, jei jus domina valiutų rinka ir tokio pobūdžio investicijos, pats metas imtis veiksmų. Atminkite, kad investavimas pareikalaus nemažai laiko. Kuo daugiau dėmesio skirsite įvairių pasauliniu lygmeniu vykstančių įvykių analizavimui ir vertinimui, tuo sėkmingesnius sprendimus galėsite priimti. Investicijų pasaulyje yra svarbi kiekviena detalė – nepaisant to, kad ji gali būti labai maža ir iš pirmo žvilgsnio visiškai nereikšminga. Todėl vertinkite viską, ką galite, ir neilgai trukus pasieksite sėkmę.

Pajamų deklaravimas: kodėl jis būtinas?

pajamu deklaravimasDažnai galima išgirsti nuomonių, nepritariančių privalomajam pajamų ir turto deklaravimui. Dalis visuomenės klaidingai įsivaizduoja, kad deklaravus pajamas bet kas galės gauti informaciją apie jų finansinę padėtį ir ja stebuklingai pasinaudoti siekiant asmeninės naudos. Žinoma, prie neigiamo požiūrio formavimosi prisideda ir įsivaizdavimas, kad štai Seime visi vagys ir nieko nedeklaruoja, o kodėl aš turėčiau? Iš tiesų pajamu deklaravimas kasmet atliekamas dėl kelių paprastų priežasčių.

Pirmoji priežastis, tai siekiamybė sužinoti, ar teisingai sumokėti visi mokesčiai. Paprastai visų dirbančių asmenų preliminarias deklaracijas pateikia jų darbdaviai. Visi duomenys pildomi pagal įmonėje turimą informaciją – koks atlyginimas gautas, koks neapmokestinamas pajamų dydis taikytas, kiek sumokėta privalomojo sveikatos draudimo, kiek gyventojų pajamų mokesčio. Šiuo atveju įmonė ar įstaiga, kurioje asmuo dirba, pati apskaičiuoja mokesčių dydį. Tiksliau – joje veikiantis buhalterijos skyrius ar buhalterine apskaita atliekanti bendrovė. Dažniausiai klaidų nepasitaiko, ir deklaravęs pajamas žmogus sužino, jog visi mokesčiai sumokėti teisingai.

Sudėtingiau yra tuo atveju, jei asmuo dirba su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažymėjimu. Pats atlikdamas skaičiavimus jis gali padaryti didesnių ar mažesnių klaidų, vadinasi tam tikro mokesčio suma būna arba per didelė, arba per maža. Jei sumokėta per mažai, iki nurodytos datos asmuo privalo pervesti nurodytą sumą, kitaip skolai bus skaičiuojami delspinigiai. Tačiau taip pat gali paaiškėti apie permoką – tokiu atveju jau valstybė įvykdo grąžinimą.

Antroji priežastis, dėl kurios privalu deklaruoti tiek pajamas, tiek turtą, yra siekis užkirsti kelią neteisėtam praturtėjimui. Tai ypač svarbu siekiant užtikrinti maksimaliai skaidrią viešųjų asmenų veiklą ir įsitikinti, kad kas nors nepasinaudojo mokesčių mokėtojų pinigais ir, pavyzdžiui, nenusitiesė kokio keliuko iki sodybos užmiestyje ar nesugalvojo po Europą pakeliauti kartu su visa šeima.  Tik vykdant pajamų deklaravimą galime būti tikri, kad politikai, parlamentarai ir įvairūs pareigūnai negrobsto svetimų lėšų. Deklaravimas veikia kaip neteisėto praturtėjimo kontrolės priemonė. Žinoma, ji taikoma ne tik viešiesiems, bet ir privatiems asmenims. Juk pasitaiko atvejų, kai vos vidutinę algą deklaravęs asmuo nežinomu būdu pasistato namą ant ežero krano. Tokie atvejai beveik visuomet rodo neteisėtą praturtėjimą ar net nusikalstamą veiklą – bent mokesčiai už nedeklaruotas pajamas tikrai niekada nebūna sumokėti. Taigi turto ir pajamų deklaravimu ginami ir visuomenės, ir valstybės interesai.

Apibendrindami galime teigti, kad Lietuvos, kaip teisinės valstybės pareiga yra rūpintis savo piliečiais, bet nevalia pamiršti ir valstybės svarbos. Pajamų deklaravimas yra naudingas abiems pusėms. Vadinasi, jis turi būti sutinkamas kaip piliečio pareiga, o ne prievolė.

Kokie reklaminiai stendai sulaukia didžiulio susidomėjimo?

Kad ir kokioje vietoje būtumėte, Jūsų dėmesį gali patraukti reklaminiai stendai. Jie pastebimi autobusų stotelėse, šalie automagistralių ir kitose vietose. Bet ar tikrai? Ar iš tiesų kiekvienas stendas sulaukia smalsių žvilgsnių? Reklamos kūrėjų uždavinys visapusiškai įgyvendinamas tik tuomet, kai išpildomi tam tikri punktai. Trys iš jų – tolimesnėse eilutėse.

reklaminiai stendai

Jei kada lankėtės Tokijuje, atmintyje tikriausiai išliko reklaminių stendų gausa. Tai įvairiausi dydžiai ir spalvos, kuriančios gyvybingo miesto įvaizdį. Taip, dydis yra vienas iš esminių kriterijų norint, kad reklama būtų pastebima. Jei stovėdami viešojo transporto stotelėje lengvai įžiūrime reklaminio plakato raides, tai kažin, ar tokio dydžio stendo pakaktų laukuose šalie automagistralės. Masyviųjų skydų plotas siekia net iki 6 kvadratinių metrų. Suprantama, galutinis rezultatas priklauso nuo konkrečių kliento poreikių.

Kitas svarbus punktas yra spalvos. Reklamos ir rinkodaros specialistai yra pateikę nemažai šios srities įžvalgų. Gana dažnai pirminės kai kurių spalvų asociacijos yra prekiniai ženklai. Tai tik įrodo, koks galingas gali būti prekės ženklas ir kaip sukuriama paveiki komunikacija. Be papildomų aiškinimų suprantama viena tiesa – pernelyg blankūs reklaminiai stendai tiesiog paskęs miesto šurmulio jūroje. Ar pageidaujamas rezultatas bus pasiektas? Tikrai ne.

Trečias kriterijus galvojant apie reklaminį stendą yra vieta. Pastačius reklamą miško viduryje, kur per metus apsilanko koks nors grybautojas, nereikėtų tikėtis efektyvumo. Stendai montuojami ten, kur nuolat būna žmonių. Tai jau minėtos viešojo transporto stotelės bei plotai prie automagistralių. Kaip paveikios vietos yra vertinamos stotys.

Reklaminiai stendai pastatomi derinant sąlygas su savivaldybe bei kelių policija. Jei numatomi kasinėjimo darbai, reikia kreiptis ir į atitinkamas komunalines tarnybas.

Daugiau aktualios informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.reklamosforma.lt/.

Darbo sauga Vilniuje: ar darbas su kompiuteriu gali kelti pavojų sveikatai?

darbu sauga

XXI amžiuje kompiuteris tapo viena svarbiausių darbo priemonių, be kurios, dažnu atveju, įmonės valdymas ir darbų plėtra būtų neįmanoma. Tiesa, džiaugdamiesi technologiniais laimėjimais, negalime paneigti ir negatyviosios pusės – kompiuterių naudojimas lėmė ir daugelio su šia sfera susijusių ligų plitimą. Darbo sauga Vilniuje kalba apie kompiuterinį nuovargį, regos sutrikimus, stuburo problemas, emocinę įtampą ir kitus sunkumus, kurių sprendimui būtina ieškoti efektyviausių darbo saugos priemonių.

Darbo su kompiuteriu pavojai

Medikai teigia, kad, vertinant darbo su kompiuteriu žalą, dažniausiai kalbama apie regos sutrikimus, raumenų ir kaulų problemas, padidėjusį nervingumą, kaklo ir stuburo ligas. Siekiant išvengti minėtųjų problemų, būtina pasirūpinti efektyvia darbo sauga Vilniuje ar kitame šalies mieste. Šiuo atveju viena svarbiausių darbdavio užduočių – įrengti saugos reikalavimus atitinkančią darbo vietą. Čia būtina kalbėti apie ergonomiką, t. y. darbdavys turi sudaryti darbuotojui palankias darbo sąlygas, užtikrinančias darbų našumą ir gerą darbuotojo savijautą.

Darbo vietos erdvės reikalavimai

Lietuvoje galiojanti higienos norma „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ apibrėžia darbo saugos reikalavimus darbui su kompiuteriu ir numato minėtosios darbo vietos įrengimo taisykles. Darbdavys turi užtikrinti, kad vienai darbo vietai turi būti skirta bent 6 kvadratiniai metrai ploto ir mažiausiai 20 kubinių metrų erdvės.

Darbo stalas ir kėdė

 Darbo sauga Vilniuje ir kitame šalies mieste neatsiejama nuo tinkamai parinkto darbo stalo ir darbo kėdės. Darbo stalas negali būti mažas – darbuotojas turi jaustis laisvai, be to, ant stalo turi tilpti kompiuterio monitorius (nešiojamas kompiuteris), klaviatūra, pelė, dokumentai ir kiti darbuotojui reikalingi įrenginiai. Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai atlieka skirtingus darbus, be to, skiriasi jų fiziniai duomenys (šiuo atveju – ūgis), rekomenduoja pagalvoti apie reguliuojamo aukščio stalą. Specialistai pataria rinktis matinio paviršiaus stalą, kadangi šio atspindžiai mažiau vargina akis.

Darbo stalo aukštis turi atitikti darbo kėdės aukštį, t. y. dirbdamas darbuotojas negali nei lenktis į priekį, nei kelti rankų į viršų. Darbo kėdė turi būti stabili ir tvirta, tačiau neapsunkinti ir nevaržyti judesių laisvės. Kėdė turi turėti nugaros atramą, rankų atramas, reguliuojamą aukštį ir galimybę pasirinkti nugaros atramos pasvirimą. Nepamirškite – tinkamai sureguliuota ir gerai parinkta kėdė pati savaime ugdo taisyklingo sėdėjimo įpročius. Jei darbuotojas sėdi netinkamai, jis pradeda jausti skausmą liemens, pečių ir kaklo srityse.

Įmonių steigimas Kaune – optimalus sprendimas

imoniu steigimas

Verslo ekspertai ir finansiniai patarėjai teigia, kad dabar ypač verta kurti savo verslą. Ir apsimoka tai daryti tiek rimtiems verslininkams, tiek ir įvairiausiems smulkiems amatininkams, tiek ir pardavėjams ar pan. Tokią nuostatą sąlygoja besikeičiantis mūsų valstybės požiūris į verslą, didėjanti gyventojų perkamoji galia, apskritai kylantis žmonių sąmoningumas.

Tie patys ekspertai ir patarėjai labiausiai rekomenduoja naujas įmones steigti Kaune. Tad kuo gi ypatingas įmonių steigimas Kaune? Kaip žinia, Kaunas išsiskiria savo patogia geografine padėtimi, puikiu susisiekimu su visais kitais Lietuvos miestais, o taip pat ir su užsieniu, juk čia pat besiplečiantis ir naujas skrydžių kryptis vis pritraukiantis oro uostas.

Kaunas taip pat garsėja kvalifikuotų darbuotojų pasirinkimu. Šis miestas juk nuo seno yra studentiškas miestas. Čia įsikūrusios vienos svarbiausių mūsų šalies aukštųjų mokyklų – tai Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas – rengiančios įvairių sričių specialistus. O tai reiškia, kad ieškant įmonei kvalifikuotų darbuotojų čia tikrai yra iš ko rinktis ir tinkamų specialistų susirasti daug paprasčiau nei kituose miestuose. Ypač tai pasakytina apie technologijų ir socialinio pobūdžio specialistus. Reikalingus ir tinkamus darbuotojus Kaune įmonės netgi gali „užsiauginti“, pradėdamos bendrauti su studentais nuo pirmųjų kursų. Dėl šiame mieste veikiančių mokymo įstaigų, Kaunas ypač plačiai žinomas tokiose srityse, kaip odontologija, veterinarija, įvairios žemės ūkio sritys ir ne tik tai, juk Kaunas garsus sraigtasparnių remontu, kailių pramone ir pan., tai yra tokiomis sritimis, kurios nėra vystomos kituose mūsų šalies miestuose.

Kaune įkurta daugybė įvairių šiuolaikiškų ir modernių biurų, tad priklausomai nuo jūsų poreikių, čia galima nesunkiai rasti tinkamas patalpas ir pradėti kurti savo verslą. Kita vertus, Kaune veikia daugybė įvairiausių įmonių, kurioms reikalingos įvairiausios paslaugos. Tad čia galite pasisemti įvairių verslo idėjų.

Be to, drąsiai galima teigti, kad įvairių sričių kainos čia konkurencingesnės ir daug ką galima įsigyti pigiau nei Vilniuje. Dėl visų šių faktorių įmonių steigimas Kaune atrodo labai patraukliai, tai miestas, kuris suteikia įvairias galimybes visiems to ieškantiems.