Ar įmonės vadovas – geras? Kaip įvertinti?

Šiais laikais labai daug yra kalbama apie vadovo indėlį į komandos formavimą. Jeigu anksčiau tai nebuvo sureikšminama, kadangi vadovas dažniausiai tik skirstydavo užduotis, tai šiuo metu labai daug yra kalbama apie lyderystę, kuri net didina įmonės veiklos pelną.

Džiugu, kad yra tokie tyrimai, kurie padeda nustatyti, ar tam tikrai įmonei vadovaujantis asmuo gerai atlieka savo darbą. Tam naudojamas kompetencijų vertinimas, kuris padėjo jau ne vienam verslui pagerinti vadovo elgseną ir tuo pačiu visos įmonės mikroklimatą.

Įmonės poreikiai ir vadovo kompetencijos

Pirmiausia svarbu suprasti kuo geriau įmonės poreikius, tiksliau, tikslus, kurių yra siekiama. Daugelis įmonių net nėra apsibrėžusios – ko jos siekia ir kokiais žingsniai tai bando pasiekti. Blogai. Reikia konkretumo. Jis padeda kur kas našiau dirbti ir kur kas tikslingiau pasiekti tą rezultatą, kurio Jums reikia.

Kai yra tiksliai nusakomi įmonės poreikiai – galima žiūrėti, ar tas vadovas, kuris atlieka lyderio darbą – turi tas kompetencijas, kurios reikalingos, kad tikslai būtų pasiekti. Jeigu ne – kompetencijas galima ugdyti. Žinoma, galima vienus vadovus keisti kitais.

Daugiau dėmesio lyderystei

Apskritai įmonės mikroklimate reikia kuo daugiau dėmesio skirti lyderystei. Ji gali garantuoti, kad geras vadovas ne tik suburs komandą, tačiau ir sukurs tokį mikroklimatą, kuriame yra gera būti ir kiekvienas asmuo jaučiasi gerai. Ne veltui šiuo metu dažniausiai minimas lyderis, o ne vadovas. Tai yra asmuo, kuris turi ne vadovauti, tačiau rodyti pavyzdį, kurio yra siekiama ir kokio tikslo link yra judama.

Kaip kuriamas geras mikroklimatas?

Gero mikroklimato kūrimas neatsiejamas nuo dalių, kurios visus veda link norimo rezultato. Tai yra ir geras lyderis, ir kiekvieno komandos nario supratimas, žinoma, įmonės tikslų žinojimas ir bendruomeniškumo kūrimo. Geram mikroklimatui sukurti reikia specialisto. Esame tikri, kad jo įtaka bus teigiama ir keičianti įmonės poziciją.

Gera yra būti tokioje komandoje, kurioje kiekvienas narys jaučiasi puikiai. Mikroklimato kūrimas dažniausiai prasideda nuo gero vadovo. O jo darbas – ne tik atlikti užduotis, tačiau ir burti komandą kartu siekti bendro tikslo.